BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 8 CỦA TẬP ĐOÀN PCORP

Trong tháng 8 vừa qua, tại Tập đoàn PCorp đã có rất nhiều sự kiện nổi bật đáng nhớ. Với 3 yếu tố xuyên suốt: NHÂN VĂN , SÁNG TẠO, TỐC ĐỘ mỗi thành viên thuộc PCorp sẵn sàng dồn toàn lực cho chặng đường về đích, hoàn thành các kế hoạch kinh doanh, tạo […]

Trong tháng 8 vừa qua, tại Tập đoàn PCorp đã có rất nhiều sự kiện nổi bật đáng nhớ.
Với 3 yếu tố xuyên suốt: NHÂN VĂN , SÁNG TẠO, TỐC ĐỘ mỗi thành viên thuộc PCorp sẵn sàng dồn toàn lực cho chặng đường về đích, hoàn thành các kế hoạch kinh doanh, tạo đà bứt phá cho những tháng tiếp theo. Với nhiều dự án mới sẽ có nhiều thách thức nhưng mỗi thành viên sẽ thực thi với tốc độ cao để tối ưu hoá mọi nguồn lực cùng đưa con thuyền PCorp tiến về phía trước.
Hãy cùng theo dõi bản tin nội bộ tháng 8 của Tập đoàn PCorp ngay sau đây!

Tin liên quan