Khu Đô Thị Ngành Than Tại Phường Hà Khánh

KĐT ngành Than tại Phường Hà Khánh với quy mô khoảng 98,3ha

Tổng mức đầu tư giai đoạn I: khoảng 1.500 tỷ đồng.