Giới thiệu

Thành tích PLand đạt được

Là một đại lý uy tín và đã có những thành công trong việc phân phối các dự án quy mô, chất lượng, tháng 1 năm 2017 PLand đã nhận được bằng khen "Đại lý ...

Giới thiệu chung

“PLand giúp khách hàng giàu có hơn.” (Trích lời ông Nguyễn Văn Hai  - TGĐ Tập đoàn PCorp) Thành lập ngày 09/01/2017, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PLand ...