Tag: Đại lý chính thức của FLC

Là một đại lý uy tín và đã có những thành công trong việc phân phối các dự án quy mô, chất lượng, tháng 1 năm 2017 P.Land đã nhận được bằng khen "Đại lý phân phối ưu tú năm 2017" của tập đoàn FLC Group. Điều này một lần nữa khẳng định chất lượng dịch vụ tốt tại P.Land và là kết quả cho những nỗ lực ...