THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU PHIẾU CỌC THƯỞNG PHẠT/CỌC THIỆN CHÍ

Công ty P.Land thông báo về việc thay đổi mẫu phiếu cọc thưởng phạt/ cọc thiện chí. Từ ngày 02/04/2019 Công ty P.Land áp dụng mẫu phiếu cọc thưởng phạt/ cọc thiện chí mới (theo mẫu Công ty ban hành) Vì vậy tất cả những phiếu cọc thưởng phạt/ cọc thiện chí ban hành trước […]

Công ty P.Land thông báo về việc thay đổi mẫu phiếu cọc thưởng phạt/ cọc thiện chí.
Từ ngày 02/04/2019 Công ty P.Land áp dụng mẫu phiếu cọc thưởng phạt/ cọc thiện chí mới (theo mẫu Công ty ban hành)
Vì vậy tất cả những phiếu cọc thưởng phạt/ cọc thiện chí ban hành trước ngày 02/04/2019 không có giá trị sử dụng.
Trân trọng thông báo!

Tin liên quan